Til forsiden

B

Barytpapir

Papir behandlet med bariumsulfat-gelatine. Anvendtes tidligere til tekstaftryk fra blysats til senere fotografisk reproduktion.

 

Baseline

Grundlinie. Den ”linie” hvorpå bogstaver og tal er tegnet.

 

Basispapir

Grundmaterialet for bestrygning. Kaldes også for råpapir eller bærepapir.

 

Batchombrydning

Række af programoperationer, der får en tekst til automatisk at fordele sig over et stort antal spalter.

 

Baud

Udtales bo. Mål for den hastighed data kan transporteres via modem over telefonnettet. Baud er lig 1 bit/sek.

 

Bestrygning - Coating (engelsk)

Overfladebehandling, hvor papiret påføres med bestrygningsmasse. Består af to hovedbestanddele: Pigmenter (giver papiret dets hvidhed) og bindemiddel (skal binde pigmentet til basispapiret)

 

Bestrøget papir

Basispapir, som er belagt med bestrygningsmiddel, f.eks. kridtlag. Bestrøget papir har en mere ensartet overflade end et ubestrøget papir.

 

Bézier

Matematisk defineret kurve. De enkelte kurver er forsynet med modsatrettede ”håndtag”, der bruges til manipulation af kurveformen. Element i edb tegneprogrammer.

 

Biblioteksbind

Bogbind i et særligt stærkt materiale, der kan tåle stadigt slid.

 

Billedfelt

Den plads der fx på et layout tildeles en bestemt illustration. Angives som regel som et kvadratisk eller rektangulært felt, selv om det pågældende billede ikke har den form.

 

Billedtekst

Beskrivende tekst, ofte sat med mindre typer, under, over eller ved siden af en illustration.

 

Bindemiddel

Et flydende medium, som blandet med farvepigmenter danner trykfarven.

 

Binær notation

Et arimetisk system, som udelukkende anvender kombinationer af tallene 1 og 0 til at repræsentere de numeriske værdier.

 

Bit

Binary digit, den mindste enhed der arbejdes med i en datamat.

 

Blanket to blanket

System i rulleoffset, hvor to gummidugscylindre fungerer som modtrykscylindre og hvor farven derfor overføres til begge papirsider samtidig.

 

Blegning

Proces, hvorved hvidheden i papirmassen øges.

 

Blindtryk

En høj- eller dybdeprægning uden anvendelse af trykfarver.

 

Blisterpack

En emballageform, hvor varen er anbragt på et stykke pap og beskyttet af en gennemsigtig plastfolie, der er klæbet eller svejset sammen med papstykket.

 

Blok

Et metalstempel, der anvendes til prægning (blodtryk) af titel og/eller design på bogbind.

 

Blåfølsom

Betegnelse for en film, der er følsom for blåt eller ultraviolet lys.

 

Blåkopi

Billig fotografisk korrekturmetode, som bruges til den sidste korrektur af en tryksagsmontage. Kopien fremtræder med hvide streger og bogstaver på blå bund.

 

Blænder

Den åbning bag kameraets objektiv, hvorigennem lyset trænger ind på filmen. Blændeåbningens størrelse er variabel og størrelsen angives som et blændetal (f-tal)

 

Blødt rasterpunkt

Et rasterpunkt dannet på en film med ”blød” emulsion. De blødere konturer af punkterne gør det lettere at foretage ætsninger (punktformindskelser) med Farmers svækker.

 

Bogblok

En bog, der er falset, samlet og heftet, men endnu ikke forsynet med bind eller omslag.

 

Bogstavspatiering

Indsætning af luft for at forøge afstanden mellem bogstaverne i en sats.

 

Bold

Betegnelse for fed skriftversion.

 

Boot

At ”boote” en datamat betyder at genindlæse styresystemet. Kommer af udtrykket ”bootstrap” = støvlespark (amerikansk humor), som dækker ”det der skal til for at få maskinen i gang".

 

bpi

bits per inch. Måleenhed for det antal bits, der kan være på en tomme af optagemediets overflade (bånd eller diskette)

 

BPI

Bytes per inch. Måleenhed for det antal bytes, der kan være på en tomme af optagemediets overflade.

 

Brevhoved

Den øverste typografiske del af et brevpapir. Består i reglen af en person eller et firmas navn, adresse, telefon- og faxnummer m.m.. Omfatter også eventuelle bomærker.

 

Bristolkarton

Sammenlimet 2- eller 2-lags karton. Kaldes også elfenbenskarton.

 

Brochure

En mindre publikation med hæftede sider men uden bind. Kaldes også en pjece.

 

Brændvidde

Et objektivs brændvidde er et mål for afstanden fra det (tænkte) optiske midtpunkt til det plan, hvor objektivet danner et skarpt billede af et fjernt motiv.

 

Brødskrift

Betegnelse for den skriftgrad, der bliver anvendt til den almindelige gennemgående tekst i en tryksag, normalt i grader fra 8 til 12 punkt.

Buffer
Midlertidigt datalager, som udligner kapacitetsforskelle mellem to datamedier, hvorved der optimeres.

 

Bukkestreg

Et forberedende lille bukning/tiltrykning, der letter falsningen af tykkere papirkvaliteter og kartonner.

 

Bulk

En angivelse af, hvor meget volumen – eller tykkelse – et papir har. Bulken kan udregnes ved at dele tykkelsen med vægten.

 

Bus

De forbindelser der fører data, adresser og kontrolsignaler til datamatens forskellige dele.

 

Byte

En gruppe af sammenhængende bits, som udgør en lagerenhed i en computer, Anvendes til repræsentation af en alfanumerisk karakter. En byte er normalt lig 8 bits, men kan bestå af færre eller flere bits.

 

Bøttepapir

Håndgjort papir af papirmasse med højt indhold af tekstilfibre, ofte med vandmærke.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø


CJ Grafik ApS

 

Adresse: Theilgaards Torv 7
4600 Køge

Telefon: 70 112 111

E-mail: info@cjgrafik.dk

 

 

 

 

 

 

Visitkort on-line

Allerede nu kan du rette, genbestille og sende dine visitkort til tryk via vores "Visitkort On-Line" Det eneste det kræver, er et login, som du får ved henvendelse til os. Klik her for at komme til Visitkort On-Line.

Web-ordre

Benyt vores lagerhotel til dine tryk-sager. Med internetadgang kan du til enhver tid, selv vælge at tage hånd om din lagerbe-holdning. Du kan rekvirere fra lager og bliver auto-matisk meddelt, når tiden nærmer sig for genbestilling. 

FTP-Server

Klik her for at komme til vores FTP server.

 

Klik her ved Mac/gl. programmer.