Til forsiden

D

DDES

Digital Data Exchange Standard. International standard til udveksling af farvedata mellem elektroniske prepress systemer.

 

Deadline

Betegner den dato, hvor et arbejde skal være afsluttet eller afleveret.

 

Densitet

Et udtryk for hvor tæt/kompakt et papir er. Densiteten kan udregnes ved at dele papirets gramvægt med tykkelse.

 

Densitometer

Elektronisk præcisionsinstrument til måling af sværtning, farvestyrke o.l.

 

Density

Sværtning – graden af sorthed – af en film eller lagringstætheden af data på f.eks disketter.

 

Diftong

To vokaler, der udtales som én stavelse. Anvendes også ofte om to vokaler sat som ligatur.

 

Digitalisere

At omdanne et billede til en form, der kan bearbejdes, lagres, og rekonstrueres ad elektronisk vej.

 

Dimensionsstabilitet

Papiret påvirkes af ydre faktorer såsom fugt, varme og kulde. Afhænger af papirets evne til at modstå dimensionsforandringer får man forskellige mål for dimensionsstabilitet.

 

DIN

Deutsche Industrie Norm.

 

Disk

Forkortelse for magnetic disc. En tynd plade dækket af et magnetiserbart materiale, beregnet til lagring af data.

 

Diskette

Magnetisk disk fremstillet af fleksibelt materiale. Sommetider kaldet ”floppy disc".

 

DPI

Dots per inch. Bruges I engelsktalende lande til angivelse af opløsningen i en lasersætter eller –printer.

 

DS

Dansk Standard.

 

DTP

Desktop publishing. Fremstilling af tryksager ved hjælp af standard computere, PC o.l.

 

Dummy

Prototype på en planlagt bog eller brochure i korrekt format, papirtype og indbinding, men med de fleste sider blanke.

 

Dummyark

Et modulark anvendt af designere for at sikre kontinuitet og konsistens i fx layoutarbejdet og montagen. Dummyarket angiver kolumnebredder, billedfelter, renskæringsstørrelser o.l.

 

Duotone

En tofarve-illustrationsteknik. Der fremstilles fx to rasterpositiver fra et sort/hvidt billede. Et for mørkere toner og et for de lysere toner. Sammentrykket giver en fin fotografisk effekt.

 

Duplexkarton

Et flerlagskarton med bleget kemisk masse i overlaget, mekanisk masse i indlægget og ubleget eller bleget kemisk masse i bagsiden.

 

Dybætsning

Fjernelse af uønskede partier i et rasterbillede, således at man får en hvid baggrund.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø


CJ Grafik ApS

 

Adresse: Theilgaards Torv 7
4600 Køge

Telefon: 70 112 111

E-mail: info@cjgrafik.dk

 

 

 

 

 

 

Visitkort on-line

Allerede nu kan du rette, genbestille og sende dine visitkort til tryk via vores "Visitkort On-Line" Det eneste det kræver, er et login, som du får ved henvendelse til os. Klik her for at komme til Visitkort On-Line.

Web-ordre

Benyt vores lagerhotel til dine tryk-sager. Med internetadgang kan du til enhver tid, selv vælge at tage hånd om din lagerbe-holdning. Du kan rekvirere fra lager og bliver auto-matisk meddelt, når tiden nærmer sig for genbestilling. 

FTP-Server

Klik her for at komme til vores FTP server.

 

Klik her ved Mac/gl. programmer.