Til forsiden

S

S.E. & O.

Forkortelse af "salvo errore et omissione" - med forbehold for fejl og udeladelse. Bruges ofte i regnskabsopstillinger.

 

Scott-bond

Den energi der kræves for at dele papiret i 2 stykker.

 

Scrolling

Rulning af teksten frem og tilbage på skærmen.

 

SCSI

Small Computer Systems Interface.

 

Semibold

Halvfed skriftversion.

 

Sensitometri

Måling af lysfølsomme materialers egenskaber.

 

Sepiatoning

Metode til bruntoning af sort-hvide fotografier ved hjælp af kemisk afblegning af farvning.

 

Serif

Lille afslutningstreg ved enden af et bogstavs hovedstreg. Kaldes også skraffering.

 

Skiltekarton

Både for- og bagside er hvid og bestrøget. meget højgramvægt fra 900 gram og opefter. Indlæg af mekanisk træmasse eller returaviser. Findes i vådstærke, vandafvisende kvaliteter.

 

Skriftgrad

Udtryk, der henfører til de forskellige udformninger af skrifterne.

 

Skydning

Afstanden mellem linier. Ekstra skydning angiver, at linieafstanden er forøget ud over den skydning, der i øvrigt er anvendt i satsen. Ekstra skydning anvendes ved overskrifter og hvor teksten skal deles op.

 

Skøn- og videretryk

Trykning på for- og bagsiden af papirarket og ofte samtidig.

 

Slanting

Elektronisk fremstillet kursiv af en ordinær skrift.

 

Smudsomslag

Det trykte papiromslag, der lægges uden om en bogs bind med enderne (flapperne) bøjet ind omkring bogbindets forkanter.

 

Spaltekorrektur

tekst sat fortløbende som en lang spalte. Benyttes ofte som første korrektur.

 

Sprængstyrke

Det tryk, der er nødvendigt for at springe hul i et papir.

 

Staffage

Streger, overskrifter eller toner, som trykkes i en farve, der afviger fra tekstens.

 

Stivhed

Et materiales evne til at modstå bøjning.

 

Stoflimning

Proces, hvor limen tilsættes pulpen før papiret er dannet.

 

Stregkode

Et mønster af lodrette linier af forskellig tykkelse ofte påtrykt emballage. Stregerne kan aflæses af en sensor, og stregerne indeholder taloplysninger om f.eks. fabrikat, pris m.v.

 

Støve

Når små patikler løsner sig fra papiroverfladen under trykning.

 

Suffix

Slutningen af et ord (ordslutter)

 

SWOP

Specifications for Webb Offset Publications. Amerikansk standard for trykfarvens kulører.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø


CJ Grafik ApS

 

Adresse: Theilgaards Torv 7
4600 Køge

Telefon: 70 112 111

E-mail: info@cjgrafik.dk

 

 

 

 

 

 

Visitkort on-line

Allerede nu kan du rette, genbestille og sende dine visitkort til tryk via vores "Visitkort On-Line" Det eneste det kræver, er et login, som du får ved henvendelse til os. Klik her for at komme til Visitkort On-Line.

Web-ordre

Benyt vores lagerhotel til dine tryk-sager. Med internetadgang kan du til enhver tid, selv vælge at tage hånd om din lagerbe-holdning. Du kan rekvirere fra lager og bliver auto-matisk meddelt, når tiden nærmer sig for genbestilling. 

FTP-Server

Klik her for at komme til vores FTP server.

 

Klik her ved Mac/gl. programmer.